VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Cieľom spoločnosti L'ORÉAL je byť príkladnou spoločnosťou. Chceme pomôcť urobiť svet krajším miestom. Kladieme veľký dôraz na poctivosť a zreteľnosť, a preto sme sa zaviazali k budovaniu pevných a trvalých vzťahov s našimi zákazníkmi a spotrebiteľmi, založených na dôvere a vzájomnej výhodnosti. V súlade s touto filozofiou je ochrana vášho súkromia pre nás zásadná a my by sme vás radi prostredníctvom tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov (ďalej len "Vyhlásenie") informovali o spôsobe, akým zbierame a spracovávame vaše osobné údaje.

Správcom vašich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane osobných údajov") je spoločnosť L'ORÉAL Slovensko s.r.o., so sídlom Nám. 1. Mája 18, Bratislava, 811 06, Slovensko, IČO: 357 253 54, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, vložka 15344/B (ďalej len "L'ORÉAL" alebo "my").

Týmto dokumentom prehlasujeme, že spoločnosť L'ORÉAL spracováva vaše osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 480/2004 Zb. a zákonom č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, atď.

Dbáme na to, aby vaše osobné údaje boli chránené po celú dobu ich spracovania, aby boli spracovávané len v nevyhnutnom rozsahu, na stanovené účely a dobu. Zároveň dbáme na to, aby sme vás o spracovaní vašich osobných údajov informovali, čo činíme napríklad prostredníctvom tohto Vyhlásenia, ale aj prostredníctvom jednotlivých služieb, ktoré vám poskytujeme. Sledujte preto starostlivo naše ďalšie vyhlásenie.


RÝCHLY PREHĽAD

 1. NA ČO SA TOTO VYHLÁSENIE VZŤAHUJE?
 2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS ZHROMAŽĎUJEME A NA AKÉ ÚČELY?
 3. AKO DLHO SPRACOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?  
 4. ZHROMAŽĎUJEME VAŠU IP ADRESU A POUŽÍVAME COOKIES?
 5. AKO POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
 6. AKÝ MÁTE PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?
 7. ZDIEĽAME VAŠE INFORMÁCIE?
 8. KDE SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ULOŽENÉ?
 9. SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE MIMO EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR?
 10. SÚ VAŠE DÁTA V BEZPEČÍ?
 11. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?
 12. AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

 

 1. NA ČO SA TOTO VYHLÁSENIE VZŤAHUJE?

Toto Vyhlásenie platí pre všetky webové stránky, aplikácie, on-line hry a akékoľvek iné on-line iniciatívy na webových stránkach, ktoré sú prevádzkované spoločnosťou L'ORÉAL či na profilových stránkach spoločnosti L'ORÉAL, ktoré sú umiestnené na iných platformách (napr. sociálne siete) a v rámci ktorých dochádza k spracovaniu osobných údajov dotknutých osôb, prípadne aj na iné spracovanie osobných údajov spotrebiteľov, pokiaľ je o tom dotknutá osoba informovaná a je odkázaná na toto Vyhlásenie. Toto Vyhlásenie sa nevzťahuje na webové stránky tretích strán, vrátane tých, ktoré môžu byť spomenuté na našich stránkach prostredníctvom odkazu, ak zákon alebo správca neustanovuje  inak.

 1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS ZHROMAŽĎUJEME A NA AKÉ ÚČELY?

Vaše osobné údaje spracovávame s vaším predchádzajúcim súhlasom alebo na základe právneho dôvodu vždy v nevyhnutnom rozsahu na dosiahnutie nasledujúcich účelov:

 1. S vašim predchádzajúcim súhlasom, môžeme zhromažďovať a spracovávať osobné údaje, aby sme vás mohli informovať o našich nových výrobkoch či službách. Pre tieto účely spracovávame najmä vaše meno a priezvisko a vašu emailovú adresu. Bližšie informácie týkajúce sa takéhoto spracovania sú vždy uvedené na príslušnej webovej stránke, prostredníctvom ktorej nám takéto informácie poskytujete.

 2. S vašim predchádzajúcim súhlasom môžeme zhromažďovať a spracovávať osobné údaje na účely použitia on-line obsahu na našich webových stránkach, ak je to potrebné, na účely objednávania rôznych on-line služieb alebo na účely spotrebiteľskej súťaže, ktorú L'ORÉAL organizuje a ktorej sa zúčastňujete. Všetky takéto spracovania môžeme vykonávať ako na našich webových stránkach, tak na stránkach tretích strán, ktoré pre vás prevádzkujeme za podmienok stanovených týmito tretími stranami (napr. profilové stránky L'ORÉAL na sociálnych sieťach, atď.). V takýchto prípadoch spracovávame vaše meno a priezvisko, emailovú adresu, váš názor na naše výrobky, fotografie či videá, ktoré s nami zdieľate. Bližšie podmienky takéhoto spracovania sú pre každý takýto prípad vždy uvedené na príslušnej webovej či inej stránke.

Ak vás pri akejkoľvek markentingovej činnosti vyzveme k zaslaniu fotografií, slovných vyjadrení či videí, vždy vás požiadame o súhlas so spracovaním takýchto osobných údajov a rovnako tak ako o súhlas s použitím podobizní a hlasov osôb zobrazených v takých médiách, to všetko v súlade s platnými právnymi predpisy. Súčasťou takéhoto súhlasu je vždy príslušné poučenie.

 1. Na základe právneho dôvodu uzatváranie a plnenie zmluvy medzi nami podľa toho, ako je uvedené na príslušnej stránke, môžeme spracovávať osobné údaje pre účely plnenia príslušnej kúpnej zmluvy, a to v prípade využitia internetového obchodu. Pre takýto prípad sme oprávnení používať meno a priezvisko, poštovú adresu, emailovú adresu, telefónne číslo, detaily vašej objednávky, platobné detaily, vašu platobnú históriu, aby sme mohli vašu objednávku spracovať a tovar vám riadne doručiť. Tieto údaje poskytujete dobrovoľne, avšak v prípade, že nám tieto osobné údaje neposkytnete, nebude možné predaj tovaru prostredníctvom nášho internetového obchodu uskutočniť.

 2. S vašim predchádzajúcim súhlasom môžeme zhromažďovať a ďalej spracovávať osobné údaje pre marketingové a obchodné účely, aby sme mohli analyzovať Vaše spotrebiteľské správanie a aby sme vám tak mohli ponúknuť lepšie výrobky a služby. Pre tieto účely môžeme spracovávať vaše meno a priezvisko, adresu, emailovú adresu, pohlavie, vek / dátum narodenia, vaša názory a komentáre na naše výrobky. Bližšie informácie k takému spracovanie budú vždy uvedené pri danom súhlase.

 3. S vašim predchádzajúcim súhlasom môžeme zhromažďovať a ďalej spracovávať osobné údaje na výskumné a štatistické účely, aby sme mohli efektívnejšie rozvíjať naše výrobky a služby tak, aby zodpovedali nielen vašim potrebám, ale i moderným vedeckým trendom. Pre tieto účely môžeme spracovávať vaše meno a priezvisko, adresu, emailovú adresu, pohlavie, vek / dátum narodenia, vaše názory a komentáre na naše výrobky. Bližšie informácie k takému spracovanie budú vždy uvedené pri danom súhlase.

Spôsob udelenia vášho súhlasu závisí od typu služby či ponuky, ktorú mienite využívať. Text súhlasu, s potrebnými informáciami, môže byť k dispozícii na našich webových stránkach, pri pravidlách spotrebiteľskej súťaže, pri on-line službách, na profilových stránkach iných platforiem (napr. sociálnych sietí), na našom internetovom obchode, atď. Vždy pozorne čítajte všetky informácie vzťahujúce sa k vašim osobným údajom.

Všetky vyššie uvedené údaje poskytujete dobrovoľne, avšak v prípade, že nám tieto osobné údaje neposkytnete, nebude možné poskytnúť príslušnú on-line službu, zabezpečiť účasť v spotrebiteľskej súťaži, informovať vás o nových výrobkoch a ďalšie vyššie uvedené účely.

Súhlas, ktorý ste nám dobrovoľne poskytli, môžete kedykoľvek odvolať.

Súčasne zhromažďujeme písomnú či telefonickú komunikáciu medzi vami a spoločnosťou L'ORÉAL týkajúcu sa vašich reklamácií produktov či služieb, vašich otázok na dostupnosť či kvalitu výrobkov, atď. 

V neposlednom rade spracovávame vaše údaje pre technické účely a zaistenie bezpečnosti spracovávania vašich osobných údajov na našich webových stránkach aj iných miestach,  je spracovanie vašich osobných údajov v zmysle tohto Vyhlásenia.

V prípade, že sa vaše osobné údaje zmenia, bezodkladne nám to oznámte, aby sme spracovávali vaše osobné údaje vždy v aktuálnej podobe.

 1. AKO DLHO SPRACOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje spracovávame počas doby nevyhnutnej na dosiahnutie daného účelu. Doba spracovanie je uvedená v texte súhlasu, ak je spracovanie založené na získanie vášho súhlasu.

 1. ZHROMAŽĎUJEME VAŠU IP ADRESU A POUŽÍVAME COOKIES?

Keď navštívite naše webové stránky, môžeme používať súbory cookies, čo sú malé súbory písmen a čísel stiahnutých na vašom počítači, ak použijete naše stránky, prípadne iné technológie, ktoré automatický uvádzajú predovšetkým nasledujúce informácie:

 1. technické informácie, vrátane vašej IP adresy, prihlasovacích údajov, typ a verzie prehliadača, identifikátor zariadenia, umiestnenie a časové pásmo nastavenia, operačný systém a platforma, čas odozvy stránky a chyby pri sťahovaní;

 2. informácie o vašej návšteve príslušnej webovej stránky a o produktoch či službách, ktoré ste si prezerali;

 3. dĺžka vašej návštevy na príslušnej webovej stránke.

Budeme hlavne používať súbory cookies, aby sme vás rozpoznali, keď nabudúce navštívite naše webové stránky a aby sme zobrazili obsah, ktorý  zodpovedá vašim záujmom a potrebám.

Internetové prehliadače sú zvyčajne v predvolenom nastavení cookies, ale to môžete ľahko zmeniť úpravou nastavení vášho prehliadača. Vezmite však, prosím, na vedomie, že ak sa rozhodnete cookies zakázať, nebude pravdepodobne možné použiť niektoré časti našich stránok.

 1. AKO POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Údaje môžu byť spracovávané automatizovane i manuálne.

Vaše osobné údaje používame predovšetkým preto, aby sme vás informovali o našich nových výrobkoch a značkách, aby sme poznali váš názor na ne, aby sme vám umožnili využívať či zdieľať on-line obsah na našich stránkach, aby ste sa mohli zúčastniť našich spotrebiteľských súťaží aby ste mohli nakupovať naše výrobky na našich internetových obchodoch.

Vaše osobné údaje tiež používame k zlepšeniu vašej digitálnej skúsenosti na našich stránkach: aby sme pochopili vaše záujmy o naše stránky a ich obsah, aby sme spravovali váš on-line účet, aby sme pochopili vašu reakciu na naše činnosti, aby sme zaistili, že sú vám naše stránky prezentované čo najefektívnejšie.

Vaše osobné údaje ďalej spracovávame pre marketingové a obchodné účely, aby sme poznali váš názor na naše výrobky a služby, aby sme lepšie pochopili vaše potreby ponúkali vám produkty, ktoré hľadáte či ktoré potrebujte.

 1. AKÝ MÁTE PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

Vždy nás môžete kontaktovať prostredníctvom pošty, emailu alebo telefonicky, aby ste zistili, aké údaje o vás spracovávame. Kontaktné údaje sú uvedené nižšie v tomto Prehlásení.

Ak zistíte, že sú informácie, ktoré o vás spracovávame nepresné, neúplné alebo nesprávne, môžete po nás požadovať ich okamžitú opravu či doplnenie.

Môžete tiež vyjadriť nesúhlas s použitím vašich osobných údajov či odvolať váš súhlas s poskytnutými osobnými údajmi.

 1. ZDIEĽAME VAŠE INFORMÁCIE?

Chceli by sme vás uistiť, že spoločnosť L'ORÉAL spracováva vaše osobné údaje iba prostredníctvom tých osôb, ktoré ich potrebujú poznať k tomu, aby vám bol náš výrobok doručený, aby ste dostali tzv. newsletter či aby vám bola doručená iná služba podľa tohto Vyhlásenia.

Ak nie je v tomto Vyhlásení uvedené inak, môžeme zdieľať vaše informácie s osobami v skupine L'ORÉAL v nevyhnutnej miere, spravidla v agregovanej podobe pre štatistické účely či na účely reportingu alebo s poskytovateľmi našich služieb (napríklad naše webové, digitálne či marketingové agentúry) pre vyššie uvedené účely, avšak iba vtedy, ak je to nevyhnutne potrebné na plnenie úloh, ktoré im boli zverené na základe príslušnej zmluvy.

Vezmite prosím na vedomie, že striktne vyžadujeme, aby naši poskytovatelia služieb používali vaše osobné údaje iba pre určené účely na základe zmluvy. Požadujeme, aby títo obchodní partneri vykonávali všetku činnosť v súlade s platnými zákonmi na ochranu osobných údajov a aby venovali veľkú pozornosť dôvernosti vašich dát.

 1. KDE SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ULOŽENÉ?

Vaše informácie sú uložené buď v našich databázach alebo v databázach poskytovateľov našich služieb.

V niektorých prípadoch, a najmä z technických dôvodov, tieto databázy môžu byť uložené na serveroch umiestnených mimo krajinu, v ktorej ste vaše osobné údaje pôvodne poskytli (vrátane mimo Európskej únie), to všetko v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

 1. SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE MIMO EUROPSKÝ HOSPODÁRSKÝ PRIESTOR?

Najmä s ohľadom na medzinárodný rozmer L'ORÉAL Group, ktorej súčasťou je L'ORÉAL a s cieľom optimalizovať kvalitu služieb, hore uvedené spracovanie údajov môže zahŕňať i prenos osobných údajov mimo Slovenskú republiku, výnimočne aj mimo krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru. Uisťujeme vás, že takéto prenosy podliehajú našim prísnym kontrolám a sú vykonávané v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov a v súlade so stanoviskom príslušných úradov.

 1. ČO JE TO „OS“?

Vezmite prosím, na vedomie, že obchodné správy, prostredníctvom ktorých vás budeme informovať o našich nových výrobkoch, značkách a službách budú vždy riadne označené s tým, že v prípade SMS či MMS obsahujúce obchodné správy, môžu byť správy označené písmenami "OS" ako obchodné správy.

 1. SÚ VAŠE DÁTA V BEZPEČÍ?

Našim cieľom je vždy spracovávať vaše osobné údaje bezpečne s využitím všetkých adekvátnych prostriedkov moderných technológií. Z tohto pohľadu sme implementovali vhodné bezpečnostné, technologické a organizačné opatrenia, aby sme zabránili akémukoľvek neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom.

V spoločnosti L'ORÉAL máme odborníkov, ktorí sledujú spracovávanie vašich osobných údajov, odstraňujú nezrovnalosti a navrhujú zlepšenia s cieľom maximálne chrániť vaše osobné údaje. Spoločnosť L'ORÉAL vyvíja maximálne úsilie pre to, aby vaše osobné údaje boli náležite a v súlade so zákonom chránené.

Ak budete vyzvaní k tomu, aby ste si niektorú on-line službu chránili heslom, dodržiavajte pravidlá pre bezpečnú tvorbu hesiel a zaistite, aby vaše heslo nebolo sprístupnené neoprávneným osobám.

 1. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

Ak by ste chceli zistiť, aké osobné údaje o vás spracovávame či ak by ste požadovali opravu, doplnenie či odstránenie niektorého osobného údaju, prosím, obráťte sa na nás písomne či telefonicky. Registrovaní užívateľa našich internetových obchodov majú navyše priamy prístup k svojim osobným údajom a môžu preto prípadné opravy ich údajov vykonať priamo na webových stránkach.

Zároveň oznamujeme, že sa vo veci spracovania vašich osobných údajov môžete obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

 1. AKO NÁS MOŽETE KONTAKTOVAŤ?

Kontaktné údaje sú tu:  

Adresa: L´ORÉAL Slovensko s.r.o., Nám. 1. Mája 18, Bratislava, 811 06

Telefónne číslo: 850 666 333

Emailová adresa: [email protected]

Prosím vezmite na vedomie, že občas môžeme pozmeniť toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Aktuálne znenie tohto dokumentu nájdete na týchto stránkach.

Všeobecné podmienky použitia

Maybelline Vás víta na svojich internetových stránkach dostupných na adrese http://www.maybelline.sk (ďalej len "Stránky").

Užívatelia v sieti Internet (ďalej len "Užívatelia") sa pri návšteve Stránok zaväzujú bezvýhradne rešpektovať a riadiť sa podmienkami užívania špecifikovanými nižšie.

 1. Úvodné ustanovenia

Vlastníkom a prevádzkovateľom týchto stránok je spoločnosť L´ORÉAL Slovensko s.r.o., so sídlom Nám. 1. Mája 18, Bratislava, 811 06, IČ: 357 253 54, zapísaná v obchodnom registri  Okresného súdu v Bratislave, odd. Sro, vl. č. 15344/B (ďalej len „L´ORÉAL“ alebo „my“).

Spoločnosť L'ORÉAL si kladie za cieľ zabezpečiť on-line ochranu osobných údajov Užívateľov. Veríme, že najlepší spôsob, ako ochrániť osobné údaje Užívateľov našich internetových stránok, je oboznámiť ich, ktoré informácie zhromažďujeme a zároveň zabezpečiť, aby takému zhromažďovaniu a použitiu informácií rozumeli a súhlasili s nimi.
Našu politiku ochrany osobných údajov môžeme príležitostne meniť; všetky eventuálne zmeny vždy uverejníme na Stránkach tak, aby sa Užívatelia vždy mohli zoznámiť s informáciami o tom, aké údaje zhromažďujeme, akým spôsobom ich používame a za akých podmienok ich eventuálne odovzdávame tretím osobám. Ak sa tak stane, môžeme Užívateľa informovať na domovskej Stránke, ale je vhodné, aby zmeny sami pravidelne sledovali.
Stránky môžu obsahovať odkazy na iné internetové stránky a z iných internetových stránok, ktoré sú mimo našu kontrolu. Nezodpovedáme preto za spôsob ochrany osobných údajov na týchto cudzích stránkach, za ich spracovanie ani za obsah týchto cudzích internetových stránok. Naša politika ochrany osobných údajov sa na takéto prípady neuplatňuje.

 1. Prístup na Stránky

Tieto Stránky môže používať ktokoľvek s tým, že určité služby môžu byť využívané len plnoletými osobami. Pokiaľ bude pre využitie určitej služby potrebné urobiť nejaký právny úkon, budú maloletí potrebovať súhlas zákonných zástupcov. V súvislosti s niektorými službami môže byť Užívateľ požiadaný o vyplnenie údajov vo formulári. V takom prípade žiadame Užívateľa o vyplnenie požadovaných údajov presne a pravdivo tak, ako to zodpovedá aktuálnej situácii. Poskytnutie takýchto údajov je dobrovoľné a Užívateľ bude vždy informovaný o tom, na aké účely a za akých podmienok ich bude spoločnosť L'ORÉAL spracovávať. Pokiaľ dôjde k zmene poskytnutých údajov, žiadame Užívateľa, aby takúto zmenu bezodkladne oznámili spoločnosti L'ORÉAL.

Prístup na Stránky a / alebo jej časti môže vyžadovať uplatnenie osobných prístupových kódov. V takom prípade je Užívateľ zodpovedný za prijatie opatrenia, ktoré zaistí uchovanie týchto kódov  v tajnosti a ich nezverejnenie neoprávnenej osobe. Kódy môže Užívateľ kedykoľvek zmeniť. Počet pokusov o vstup na Stránky a / alebo niektoré jej časti môže byť obmedzený, aby sa zamedzilo neoprávnenému použitiu týchto kódov. Vyzývame Užívateľov, aby nás informovali o akomkoľvek neoprávnenom použití týchto kódov, o ktorom sa dozvie.

V prípade nedodržania pravidiel popísaných v týchto podmienkach užívania si vyhradzujeme právo pozastaviť prístup na Stránky. V takom prípade bude Užívateľ informovaný, ako náhle to bude možné.

Hoci sa snažíme udržať Stránky neobmedzene prístupné, nemôžeme zaručiť prístup na Stránky za všetkých okolností. Z rôznych dôvodov, vrátane údržby, aktualizácie alebo akéhokoľvek iného dôvodu, ktorý je mimo našu kontrolu, môže byť prístup na Stránky prerušený.

 1. Duševné vlastníctvo

Stránky a všetky ich časti ako sú obsah, softvér, logá, ochranné známky, servisné značky, fotografie, ilustrácie, obrázky, mená, texty, videá, hudba, zvukové a grafické efekty a ďalšie materiály (ďalej len "Obsah") sú chránené autorskými právami, ochrannými známkami a / alebo inými právami duševného vlastníctva. Obsah zahŕňa ako obsah, ktorý vlastní alebo kontroluje spoločnosť L'ORÉAL, tak aj obsah vlastnený a kontrolovaný tretími osobami a licencovaný spoločnosťou L'ORÉAL. Jednotlivé články, správy alebo iné príspevky umiestnené na stránkach môžu byť chránené autorským či iným právom duševného vlastníctva. Užívatelia súhlasia, že sa riadne zoznámia a budú dodržiavať všetky autorsky právne obmedzenia a upozornenia uvedené na Stránkach.

Užívatelia ďalej berú na vedomie, že nad rámec zákona nie sú bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti L'ORÉAL oprávnení použiť žiadnu ochrannú známku, firmu alebo logo spoločnosti L'ORÉAL a uznávajú, že im z nich alebo na ne neplynú žiadne právne použitia.

Užívatelia súhlasia, že bezodkladne písomne upozornia spoločnosť L'ORÉAL, ak sa dozvedia o akomkoľvek neoprávnenom prístupe na Stránky, alebo naopak v prípade, že Stránky alebo ich obsah porušujú či môžu porušiť cudzie autorské práva, ochranné známky, alebo iné zmluvné či zákonom chránené práva tretích osôb.

 1. Používanie Stránok

Upozorňujeme Užívateľov, že používanie Stránok predpokladá, že Užívatelia vlastnia vhodný hardvér a softvér vyžadovaný pre používanie v sieti Internet.

Ďalej pripomíname, že nezaisťujeme bezpečnosť, dostupnosť a integritu prenosu dát, fungovanie siete Internet, nenesieme zodpovednosť za chyby, opomenutie, vymazanie, zdržanie, zlyhanie (vrátane z dôvodu vírusu), komunikačné Kanály, hardvér a softvér, ktoré sú mimo našu kontrolu, alebo v prípade nepovoleného použitia alebo poškodenia akéhokoľvek obsahu, ktorý prípadne Užívatelia zverejnili na týchto Stránkach.

Stránky nesmú byť použité k šíreniu rasizmu, násilia, xenofóbie, zlomyseľnosti, obscénnosti alebo iných protiprávnych prvkov.

Použitím týchto Stránok Užívatelia súhlasia, že nebudú najmä:

 • distribuovať obsah, ktorý je urážlivý, hanlivý, porušujúci práva, obťažujúci, porušujúci súkromie alebo práva zobrazenia osoby, podnecujúci k násiliu, rasovej alebo etnickej nenávisti;
 • užívať Stránky k šíreniu politickej propagandy alebo obrátenia na vieru;
 • publikovať reklamný obsah;
 • využívať diskusný priestor na iné účely, ku ktorým je určený, vrátane jeho používania ako priestoru k stretávaniu;
 • distribuovať informácie alebo obsah, ktorý môže ohroziť mladistvých;
 • užívať Stránky k ilegálnym aktivitám, vrátane aktivít porušujúcich práva k softvéru, ochranným známkam, fotografiám, obrázkom, textom, videám atď.

Užívatelia stránok musia byť oprávnení používať akýkoľvek obsah (ďalej v tomto texte ako "Zverejnený obsah"), ktorý si želajú zverejniť na týchto Stránkach (napríklad v rámci spotrebiteľských súťaží, ktoré môžeme organizovať). Taktiež upozorňujeme, že obsah (vrátane fotografií a videí) znázorňujúci mladistvých či obsah porušujúci pravidlá uvedené v tomto článku nebude na Stránkach zverejnený.

Na Stránkach je zverejnený Obsah, on-line aplikácia, Zverejnený obsah, diskusný priestor, súťaže, atď., ako je ďalej uvedené v tomto texte.

 • Obsah

Týmto udeľujeme Užívateľom bezplatne, časovo lokálne neobmedzené, nevýlučné neprevoditeľné právo užívať Obsah, a to na osobné a súkromné potreby. Akákoľvek reprodukcia, modifikácia alebo distribúcia Obsahu či jeho použitia na akékoľvek iné účely, najmä obchodné, musia byť nami vopred výslovne písomne povolené. Všetky žiadosti o takú autorizáciu musia byť zaslané vopred na nasledujúcu adresu: [email protected].

 • On-line aplikácia

Na Stránkach sú k dispozícii aplikácie (ďalej len "on-line aplikácie"). Týmto udeľujeme Užívateľom bezplatne po dobu trvania prístupov k on-line aplikáciám, časovo lokálne neobmedzené, nevýlučné a neprevoditeľné právo používať Obsah, a to na osobný a súkromný účel. Užívatelia súhlasia, že nebudú priamo ani nepriamo modifikovať, prispôsobovať, reprodukovať alebo distribuovať on-line aplikácie či k nim a / alebo na médium pripojovať akúkoľvek značku alebo nápis o vlastníctve on-line aplikácie, ani ich nebudú priamo alebo nepriamo používať na obchodné účely.  

Žiadame Užívateľov o bezodkladné oznámenie akejkoľvek možnej chyby ovplyvňujúcej

on-line aplikácie, na nasledujúcu adresu: [email protected]. Budeme sa snažiť o čo najrýchlejšiu nápravu týchto chýb.

Ak bude Užívateľom poskytnutý nástroj / aplikácia k retušovaniu obrázku (najmä také, v ktorých sa dá virtuálne otestovať kozmetický produkt), Užívatelia berú na vedomie a výslovne súhlasia, že tento nástroj a / alebo aplikácia môže byť použitá  iba na súkromné účely a v súlade so svojím účelom. Nie je dovolené využívať tento nástroj / aplikáciu  spôsobom, ktorý by poškodzoval dobré meno spoločnosti L'ORÉAL, jeho dobrú povesť alebo práva tretích strán. Nie je dovolené modifikovať a / alebo distribuovať fotografie či diela inej osoby bez jej výslovného súhlasu. Nie je dovolené akokoľvek modifikovať a / alebo distribuovať či inak zverejňovať celý Obsah umiestnený na týchto stránkach alebo jeho časť (pozmenený alebo nepozmenený pomocou nástroja / aplikácie), ktorý bol dodaný s nástrojom / aplikáciou (zvlášť obsah zobrazujúci modelky), bez nášho predchádzajúceho výslovného písomného povolenia.

 1. Užívateľský obsah

Na Stránkach môžeme sprístupniť priestor pre zdieľanie obsahu Užívateľov, akým sú napríklad texty, fotografie, videá atď. (ďalej len "Užívateľský obsah"). Užívatelia zodpovedajú za to, že použitím Užívateľského obsahu nebudú porušené práva tretích strán.

Umiestnením Užívateľského obsahu na Stránkach nám Užívatelia udeľujú bezplatné, časovo lokálne neobmedzené, neodvolateľné, nevýlučné, celosvetové oprávnenie používať, kopírovať, modifikovať, prispôsobovať, distribuovať, prekladať, vytvárať odvodené diela, začleňovať do iných diel a distribuovať taký Užívateľský obsah (vcelku alebo čiastočne) na všetkých médiách (vrátane, nie výlučne, na týchto Stránkach).

Užívateľa nám výslovne udeľujú oprávnenie využívať Užívateľský obsah okamihom jeho poskytnutia na našich vlastných stránkach, ale tiež na webových stránkach tretích strán, vrátane stránok označovaných ako sociálne siete alebo komunitné stránky.

Užívatelia berú na vedomie a súhlasia, že užívanie sociálnych sietí sa upravuje výlučne podmienkami používania stanovenými týmito sociálnymi sieťami. Spoločnosť L'ORÉAL odporúča, aby sa Užívatelia s týmito podmienkami zoznámili. Užívatelia sú teda informovaní a výslovne súhlasia, že sme v použití obsahu viazaní podmienkami stanovenými takýmito stránkami tretích strán. Nemôžeme byť teda zodpovední za akékoľvek použitie obsahu nami alebo tretími stranami v súlade s podmienkami stanovenými sociálnymi sieťami, najmä v zmysle rozsahu udelených práv, trvaní práv a odstránení obsahu.

Ak je tak stanovené v podmienkach tretích strán, bez ohľadu na vyššie uvedené ustanovenia Užívatelia súhlasia, že sú informovaní a dostali súhlas všetkých príjemcov používania Užívateľského obsahu na webových stránkach tretích strán, ako sú sociálne siete.

V neposlednom rade Užívatelia súhlasia a sú informovaní (a potvrdzujú, že informovali držiteľa práv a dostali ich súhlas), že Užívateľský obsah môže byť zdielaný prostredníctvom týchto webových stránok tretích strán. Užívatelia sú zodpovední za dodržiavanie príslušných pravidiel tretej strany a právnych predpisov s tým, že my nezodpovedáme za akékoľvek porušenie povinnosti v tomto ohľade.

Užívateľský obsah nesmie byť protiprávny, nemorálny a nesmie porušovať práva ostatných. V tomto ohľade si vyhradzujeme právo kedykoľvek odobrať akýkoľvek Užívateľský obsah, ktorý je zjavne nezákonný a / alebo nemorálny a / alebo porušuje práva druhých.

Akýkoľvek Užívateľský obsah, ktorý sa zdá byť v rozpore s platným právom a / alebo morálkou a / alebo princípmi uvedenými v týchto podmienkach a / alebo ktorý porušuje práva druhých, nám môžete bez obáv oznámiť na nasledujúcej adrese: [email protected]. My situáciu preveríme a obsah odstránime, ak to bude podľa nášho názoru nutné.

 1. Diskusný priestor

Na Stránkach môžeme dať k dispozícii miesto pre komunikáciu s ostatnými užívateľmi (ďalej len "Diskusný priestor"). Diskusný priestor sa musí používať v súlade s právnymi predpismi, morálkou, princípmi stanovenými v týchto podmienkach a s ohľadom na práva druhých.

Akúkoľvek komunikáciu, ktorá sa zdá byť v rozpore s platnými právnymi predpismi a / alebo morálkou alebo princípmi uvedenými v týchto podmienkach a / alebo ktorá porušuje práva druhých, nám Užívatelia môžu bez obáv oznámiť na nasledujúcej adrese: [email protected]. My situáciu preveríme a obsah odstránime, ak to bude podľa nášho názoru nutné.

 1. Informácie obsiahnuté na Stránkach

Snažíme sa poskytovať presné a aktuálne informácie. Avšak nemôžeme garantovať technickú spoľahlivosť a dostupnosť všetkých informácií, najmä, ak je to mimo našu pôsobnosť. Môžu sa vyskytnúť nepresnosti alebo opomenutia, a to vrátane neoprávnených zásahov tretích stráň. Akúkoľvek chybu alebo opomenutie nám môžete bez váhania oznámiť na adrese: [email protected] a my podnikneme nevyhnutné opatrenia.
Pokiaľ nie je stanovené inak, produkty a služby prezentované na tejto webovej stránke nepredstavujú ponuku predaja, ale prehľad produktu a služieb, ktoré distribuujeme na Slovensku. Všetky predaje tovaru sa riadia všeobecnými podmienkami a / alebo zmluvou medzi zmluvnými stranami, ktorá musí obsahovať dohodu so všetkými náležitosťami.

Rady poskytnuté na tejto stránke a / alebo diagnostické nástroje, ktoré môžu byť k dispozícii, sú jednoduché simulácie určené pre získanie odbornej kozmetickej porady. Poskytnuté informácie sú iba orientačné a nemôžu nahradiť medicínsku diagnózu, klinickú konzultáciu ani lekársku liečbu.

V prípade záujmu o ďalšie informácie, alebo pochybnosti odporúčame konzultáciu s lekárom a / alebo kontaktovanie našej spoločnosti L'ORÉAL na tejto adrese: [email protected]

Hypertextové odkazy obsiahnuté na tejto stránke môžu viesť na webové stránky publikované tretími stranami, ktoré nekontrolujeme a za ktorých obsah nezodpovedáme. V súlade s tým a s ohľadom na to, že hypertextové odkazy boli na tejto stránke umiestnené preto, aby Užívateľom uľahčili používanie v sieti Internet, je návšteva stránok tretích stráň úplne vecou rozhodnutia Užívateľa a jeho zodpovednosti.

Okrem toho, ak má Užívateľ záujem o vytvorenie hypertextového odkazu na túto Stránku, musí nám byť zaslaná žiadosť o predbežnú autorizáciu na túto adresu: [email protected]

 1. Modifikácia stránok podmienok používania

Obsah a informácie obsiahnuté na Stránkach a podmienky užívania môžeme modifikovať tak, aby boli v súlade s platnou a účinnou legislatívou a / alebo právnymi predpismi a / alebo aby boli Stránky vylepšené. Zmeny budú zapracované v týchto podmienkach používania.

 1. Hosting

Hosting tejto Stránky je poskytovaný spoločnosťou Verizon US - DIGEX.

 1. Osobné údaje

Informácie k osobným údajom Užívateľov, prípadne iných osôb spracúvaných na Stránkach či inde sú uvedené v osobitnom dokumente Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré je umiestnené zvlášť na Stránkach.

 1. Záverečná ustanovenia

Všetky ďalšie otázky, návrhy či iné podnety môžu byt zaslané na adresu: [email protected].

Tieto Všeobecné podmienky použitia sú platné a účinné od 1. 4. 2017.

Ak dôjde k nejakému sporu medzi spoločnosťou L'ORÉAL a Užívateľom, má Užívateľ právo obrátiť sa na slovenskú obchodnú inšpekciu, kde môže byť vzniknutý spor medzi nami a Užívateľom riešený mimosúdne. Odkaz na formulár týkajúci sa mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je tu: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

Tieto Všeobecné podmienky použitia a vzťahy neupravené týmito podmienkami použitia sa riadia slovenským právom.


Copyright

Copyright ©2013 L'Oréal USA, Inc. All trade marks registered.

All rights reserved. In accordance with laws governing literary and artistic property rights or other similar rights, the reproduction or redistribution of the elements that make up the Maybelline New York website, in whole or in part, is strictly prohibited.

All of the brands cited herein are registered trademarks.

Maybelline New York is happy to welcome you to its website. While Maybelline New York has endeavored to ensure the accuracy of the information accessed via the website, Maybelline New York does not guarantee or give any warranty as to the accuracy, timeliness or completeness of any information or material on the website, and declines all responsibility for technical inaccuracies or other errors. Maybelline New York declines all responsibility for any difficulties encountered in accessing the site or for any communication line failure.